Mayi Ri Main Neer Bharan
AUDIO
Song Info
Movie
Lyrics
Lyrics

Mayi Ri Main Mayi Ri
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Sab Panghat Mohe Ghurat Aise
Sab Panghat Mohe Ghurat Aise
Laz Ni Main Mar Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau

Kajal Main Ek Mach Rahe
Sobhe Rai Kach
Kach Kach Mane
Ratan Jariya Ratan Jariya
Nak Ki Besari Kaise Kahe
De Pan
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau

Jal Bhar Ke Ghat
Jal Bhar Ke Ghat
Dharat Kati Pe
Sark Gayo Tan
Taniya Charaye
Alo Tadak Gayo
Alo Tadak Gayo
Ghat Chin Me
Jal Kaise Bhar Pau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Sab Panghat Mohe Ghurat Aise
Laz Ni Main Mar Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau
Mayi Ri Main Neer Bharan Nahi Jau

comments
Best of 90s
Movies
People
FIND US ON FACEBOOK
VINTAGE BOLLYWOOD
FOLLOW US ON TWITTER