Soch Mein Antar
VIDEO
Song Info
Lyrics
Singer
Lyrics

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?

Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?

Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

Mujhko Lagta Hai Ki
Sidhi Upar Jaati Hai
Upar Dekh Ke Kahte Hai
Wo Niche Aati Hai

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?

Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?

Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

Shanti
Shanti

Haa Bin Dekhe Hi Kah Dete Hai
Aaksh Bada Neela Hai
Haa Baadal Dekh Ke Main Bola Tha
Aaj Bada Geela Hai

Soch Mein Antar Koi Nahi

Man Mein Hogi Baat Koi Jo
Unki Sir Se Nikli

Man Mein Hogi Baat Koi Jo
Unki Sir Se Nikli

Santi, Santi Sunti Thi Wo
Saath Ke Ghar Se Nikli

Are Pothe Choo Ke Batlaate Hai
Paalak Ya Sarsoo Hai

Raahu Ke Tu Chandra Kahan Kya
Kaal Sani Bin Hai
Panchang Ko Dekh Ke Batlaati Hai
Raat Hai Ya Din Hai

Are Kal Ka Vrat Batlaade To Kahti Hai
Parso Hai

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?
Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

Soch Mein Antar Koi Nahi
Phir Rai Mein Antar Kyun Hai ?
Hum Jisko Kahte Hai Yun Hai
Wo Kahte Hai Kyun Hai ?

comments
Trending
Movies
People
FIND US ON FACEBOOK
VINTAGE BOLLYWOOD
FOLLOW US ON TWITTER