Nadi Naare Na Jao
VIDEO
Song Info
Music
Lyrics
Singer
Lyrics

Aaa
Aaa
Aaa
Aaa
Aaa

Nadi Naare
Hmm
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Paiyaan Padoon Shyaam Paiyaan Padoon
Paiyaan Padoon Shyaam Paiyaan Padoon
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon

Nadi Naare Jo Jaao To Jaibe Karo
Nadi Naare Jo Jaao To
Nadi Naare Haay
Nadi Naare Shyaam
Nadi Naare Jo Jaao To Jaibe Karo
Jo Jaao
To Jaibo Karo
Jaibo Karo
Jaibo Karo
Beech Dhaare
Na Na Na
Beech Dhaare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Beech Dhaare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Beech Dhaare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Tore Painyaa Padoon
Beech Dhaare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon

Beech Dhaare Jo Jaao
Beech Dhaare Jo Jaao To
Jaibe Karo
Jaibe Karo
Shyaam Jaibo Karo
Beech Dhaare Jo Jaao To Jaibe Karo
Us Paare
Hmm
Us Paare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Us Paare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Us Paare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Tore Painyaa Padoon
Us Paare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon

Us Paare Jo Jaao To Jaibe Karo
Us Paare Jo Jaao To
Us Paare Haay
Us Paare Ho
Us Paare Jo Jaao To
Jaibo Karo
Jaibo Karo
Jaibe Karo
Sang Sawatiyaa
Haay
Sang Sawatiyaa Na Laao Shyaam Paiyaan Padoon
Sang Sawatiyaa Na Laao Shaam Paiyaan Padoon
Painyaa Padoon
Tore Painyaa Padoon
Painyaa Padoon
Tore Painyaa Padoon
Sang Sawatiyaa Na Laao
Shyaam Painyaa Padoon

Sang Sawatiya Jo Laao
Sang Sawatiyaa Jo Laao To Laibe Karo
Laibe Karo
Shyaam Laibe Karo

Sang Sawatiyaa Jo Laao To Laibe Karo
Laibe Karo
Laibe Karo
To
Hamka Na Milaao, Shyaam, Paiyaan Padoon
Hamka Na Milaao, Shyaam, Paiyaan Padoon
Hamka Na Milaao, Shyaam, Paiyaan Padoon
Tore Painyaa Padoon
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Nadi Naare Na Jaao Shyaam Paiyaan Padoon
Nadi Naarecomments
Best of 60s
Movies
People
FIND US ON FACEBOOK
VINTAGE BOLLYWOOD
FOLLOW US ON TWITTER